header_3_1920x456_crop_and_resize_to_fit_478b24840a_1920x456_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

СГРАДАТА

В сградата е проектирана адресируема пожароизвестителна система. Пожароизвестителната периферия ще бъде конфигурирана от адресируеми оптично димни, комбинирани, ръчни бутонни пожароизвестители, както и необходимите адресируеми устройства за сигнализация в случай на пожар, блокировка и управление на външни ел. устройства.
Разпределението е съобразно предназначението, разположението и архитектурните особености на всяка точка от сградата. Предвидени са автоматични детектори за монтаж над окачен таван и в двоен под.

Ръчните бутони се разполагат по евакуационните пътища от сградата, като ще се спазват изискванията на съответните стандарти и наредби.

Алармените елементи, осигуряващи звукова и светлинна сигнализация при пожар са предвидени за всяка зона.

Адресируеми изходни и входни модули ще бъдат предвидени за управление, блокировка и следене на състоянието на устройствата и системите, които е необходимо да се включат или изключат при възникване на пожар.