Sgradata_1920x456_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

СГРАДАТА

Електрически инсталации

 

Сградата е захранена от два независими източника от електропреносната мрежа. Допълнително са осигурени UPS и дизел генератор, резервиращи 60% от проектната мощност на сградата. За всяко работно място се предвиждат по 2 броя контактни излаза III-та и 2 броя контактни излаза I-ва категория, а също така и 1бр. двойна розетка RJ-45 и 2бр. комуникационен кабел FTP, LSZH, Cat.6A.

 

Осветление 

 

Изкуственото осветление е проектирано като са спазени съвременните европейски нормативи за осветеност на помещенията. Осветителните тела се монтират на окачени тавани и са проектирани съобразно архитектурните решения и норми за изкуствено осветление.

Проектирана е цялостната евакуационна система за осветление, която се включва в случай на авария.
В сградата са инсталирани следните осветителни инсталации: евакуационно, работно, дежурно, фасадно и външно осветление на паркинга.