Sgradata_1920x456_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

СГРАДАТА

Към системата за контрол на достъп са свързани входовете на паркинга и сградата, входовете към офиси, технически помещения, стълбищни зони, изходи и др. Основава се на идентификация на персонала посредством RF-ID радиочестотна идентификационна, безконтактна карта или други идентификатори.  Четящите устройства са монтирани на уточнените в проекта врати на помещения.

Към всеки контролер постъпва сигнал от пожароизвестителната централа за автоматично отключване на вратите в случай на пожар.

На паркинга е поставена бариера за контрол на достъпа.

Всички входно-изходни зони, цялата външна периферия на сградата, както и по специфични части от нея се охраняват от цветни видеокамери.

Сигнално-охранителната система обхваща основно партерен етаж, всички входно-изходни зони от сградата и към офисите.