Sgradata_1920x456_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

СГРАДАТА

Отоплението и охлаждането на сградата се осъществява от VRF системи с въздушни кондензатори. Предвид ориентацията на сградата и различната потребност на помещенията по отделните фасади в преходните сезони в проекта са заложени тритръбни VRF системи. Всяка система обслужва по един офис в сградата. Изборът на този тип системи позволява едновременно отопление и охлаждане в отделните помещения. В преходните сезони при работа на отделните тела в различни режими става прехвърляне на топлинна енергия от охлаждащите тела към отопляващите. Това увеличава значително общия СОР на системите и води до икономия на енергия, както и свобода при избора на режима на всяко от вътрешните тела.

Всички сървъри и технически помещения се обслужват от индивидуални климатизатори „сплит” система с вътрешни тела за висок стенен монтаж. Те са с инверторно управление с възможност за работа на охлаждане до -20°C.

За осигуряване на пресен въздух в офисите и фоайетата са предвидени вентилационни инсталации. Дообработването на пресния въздух се прави от канални тела, монтирани в офисите които обслужват, и са част от VRF инсталацията обслужваща конкретния офис.